dinsdag, 24. juli 2007 - 12:50

NMa beboet persoon wegens niet meewerken aan onderzoek

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft deze week een boete van EUR 10.000 opgelegd aan een persoon die weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

De maximumboete voor deze overtreding is sinds 1 augustus 2004 verhoogd van EUR 4.500 naar EUR 450.000. Hierdoor heeft de NMa een afschrikwekkend instrument in handen wanneer niet meegewerkt wordt aan een onderzoek.
Het is de eerste keer dat de NMa onder het nieuwe boetemaximum een boete heeft opgelegd vanwege een overtreding van de plicht om met de NMa mee te werken.

Het toezicht op en onderzoek naar de naleving van de Mededingingswet wordt uitgevoerd door ambtenaren van de NMa, die ook bevoegd zijn om inlichtingen te vorderen. Iedereen is verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs geëist kan worden door ambtenaren van de NMa. Deze medewerkingsplicht geldt eveneens voor ex-werknemers van ondernemingen, zoals in deze zaak aan de orde was.
Categorie:
Tag(s):