dinsdag, 22. mei 2007 - 10:23

NMa: Essent en Nuon moeten vergunning aanvragen voor fusie

Groningen

Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat bij een samengaan van de energiebedrijven Essent N.V. (Essent) en N.V. Nuon (Nuon) op onderdelen van de gas- en elektriciteitsmarkten een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Daardoor kan de concurrentie op de Nederlandse markt worden belemmerd. Om die reden stelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat voor de voorgenomen fusie een vergunning is vereist.

Na de melding van de voorgenomen fusie tussen Essent en Nuon op 17 maart 2007 heeft de NMa in de eerste fase van het onderzoek informatie verzameld over de betrokken productmarkten. De NMa ziet als gevolg van de fusie mededingingsbezwaren op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en op de markten voor levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers.

Van het ontstaan van een economische machtspositie bij de markt voor verkoop, verhuur en onderhoud van warmte- en warmwaterapparatuur, van advies over energietoepassingen en –levering, van beveiligingsdiensten en van meetdiensten lijkt geen sprake. Ook op de Europese markt voor CO2 emissierechten en Groene Stroomcertificaten zal, na een fusie zoals beoogd door Essent en Nuon, geen economische machtpositie ontstaan.

Nuon en Essent hebben een voorstel gedaan om productiecapaciteit af te stoten en daarmee de mededingingsbezwaren van de NMa weg te nemen. In dit stadium van het onderzoek kan niet worden vastgesteld dat het voorstel van Nuon en Essent de geconstateerde mogelijke problemen volledig zal wegnemen.

Als gevolg van dit besluit moeten Nuon en Essent voor de voorgenomen fusie een vergunning aanvragen bij de NMa. Als Nuon en Essent overgaan tot het aanvragen van deze vergunning zal de NMa de effecten van de fusie op de bovengenoemde markten nader onderzoeken. Bij dit nader onderzoek zal rekening worden gehouden met eventuele voorstellen van Nuon en Essent om mogelijke mededingingsproblemen weg te nemen.
Categorie:
Tag(s):