woensdag, 22. augustus 2007 - 9:32

NMa geeft groen licht voor fusie bloemenveilingen

Aalsmeer

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent na diepgaand onderzoek een vergunning voor de fusie tussen Coöperatie Bloemenveiling Aalsmeer U.A. en de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.. De NMa maakte zich eerder zorgen over de concurrentie na deze voorgenomen fusie omdat er een economische machtspositie wat betreft bloemenveilingen in Nederland zou kunnen ontstaan.

Na diepgaand onderzoek constateert de toezichthouder echter dat er geen economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt die negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. Naast de nieuw te vormen veilingorganisatie blijven voor telers en inkopers van bloemen en planten voldoende reële alternatieve kanalen in binnen- en buitenland over, aldus de NMa.

Nadat de veilingen in april van dit jaar een vergunningsaanvraag indienden bij de NMa, startte de toezichthouder een uitgebreid en omvangrijk onderzoek naar de gevolgen van de fusie op de markt voor de verhandeling van zogeheten sierteeltproducten. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de afzet- en inkoopkanalen buiten de veiling om een reëel alternatief zijn voor telers en inkopers. Hiertoe werden circa 1500 telers en 500 inkopers van sierteeltproducten ondervraagd, waarbij de inkopers die gebruikmaken van de veilingen veelal uit groothandelsondernemingen en bloemisten bestaan. Ook ondervroeg de NMa concurrenten, waaronder buitenlandse veilingen en internetveilingen.
Categorie:
Tag(s):