vrijdag, 22. juni 2007 - 10:10

Nog geen besluit genomen over N355

Zuidhorn

De bewonersgroep die zich buigt over een variant in de N355 heeft woensdag besloten iets meer tijd te willen nemen voor haar onderzoek. De reden voor het uitstel is dat de provincie naar aanleiding van de reacties op eerdere varianten, gisteren nog drie varianten presenteerde. De bewonersgroep wil hier zorgvuldig naar kijken en daar nog voor de zomervakantie een bijeenkomst over beleggen. De openbare bijeenkomst die gepland stond op 3 juli wordt daarom uitgesteld tot na de zomervakantie.

Gedeputeerde Staten hebben eind maart jl. voor de rondweg Zuidhorn de voorkeur gegeven aan variant 4A, maar stellen daarbij twee randvoorwaarden. Het kruispunt moet een versoberde uitvoering krijgen (minder impact op de omgeving), en variant 4A moet voldoende verkeerscapaciteit bieden. Voor beide randvoorwaarden geldt dat de nieuwe rondweg op korte en lange termijn moet voldoen aan eisen op het gebied van stedenbouwkunde en leefbaarheid. Als dat niet het geval is, dan zal variant 5B worden gerealiseerd (rondweg om Noordhorn).

Gedeputeerde Staten vroeg de bewonersgroep zich te buigen over alternatieven voor de variant 4A. Het doel hiervan is dat de groep met een advies aan het college van Gedeputeerde Staten komt. In de bewonersgroep zitten direct omwonenden en vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen zoals dorpsbelangen, Stichting behoud Rietdal, agrariërs en gehandicapten.
Provincie:
Tag(s):