woensdag, 18. juli 2007 - 13:37

Nog meer autodelen in Geuzenveld -Slotermeer

Amsterdam

Het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gaat verder met autodelen. Om dat te bereiken worden er twaalf locaties voor Connect Car beschikbaar gesteld.

Vanaf de locatie's kunnen deelnemers aan het autodelen tijdelijk beschikken over een auto. Het is vooral bedoeld voor mensen die niet frequent gebruik maken van de auto.

Autodelen is gericht op terugdringen van autobezit en - gebruik.
De aanbiedlocaties zijn zodanig verspreid over het stadsdeel, dat deelnemers in hun directe woonomgeving er gebruik van kunnen maken.

Ze zijn al te vinden op een aantal locaties in het stadsdeel zoals aan de Slotermeerlaan.

Het stadsdeel heeft ook al drie locaties voor Green Wheels, een andere aanbieder van autodelen.
Provincie:
Tag(s):