zaterdag, 8. september 2007 - 11:07

Nominatie Enschede voor 'Sportgemeente'

Enschede

De gemeente Enschede is één van de vijf genomineerden voor de titel “Sportgemeente van het jaar 2007�. Op donderdag 6 september heeft een adviescommissie een bezoek gebracht aan Enschede. Deze verkiezing wordt voor de tweede maal georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Tijdens dit bezoek kwamen diverse aspecten van de sport aan de orde. Het thema “Sport en Onderwijs� had een centrale plek. Daarnaast kwamen ook het sportbeleid, het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, stimulering sportdeelname en de samenwerking tussen sport, onderwijs, woningcoporaties en vele anderen in de stad aan bod.

De Adviescommissie noemde een aantal punten waarin Enschede positief opvalt en de nominatie heeft verdiend. Dit zijn:
• de combinatie van sport met activiteiten in andere beleidsterreinen, met name onderwijs (bv. project meer bewegen door de jongste leeftijdsgroep (0-4 jarigen), BASIS, scholingsboulevard);
• de visie op het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, waaronder kunstgras;
• de visie op de inzet van vakleerkrachten binnen en buiten schooltijd;
• het subsidiestelsel sport;
• de inbedding van sport in de gemeentelijke organisatie;
• de wijze van monitoring van de resultaten van het sportbeleid.

Op basis van dit gesprek stelt de adviescommissie een rapport op met een toelichting op de nominaties. Op grond van dit rapport bepaalt de jury wie de Sportgemeente 2007 wordt.

Van de 22 aanmeldingen zijn er naast Enschede de volgende vier gemeenten genomineerd: Helden, Nijmegen, Rotterdam en Weert. Zij scoorden het hoogst op de verschillende thema’s die door de adviescommissie bekeken zijn.

Op 26 september maakt de jury, tijdens het landelijk Congres van Vereniging Sport en Gemeenten in de Amsterdam Arena, de winnaar bekend. De winnaar krijgt onder meer een cheque voor de lokale sport.
Provincie:
Tag(s):