woensdag, 21. november 2007 - 14:48

Non-alcoholzone van kracht voor heel Schiedam

Schiedam

Op basis van de positieve ervaringen met het non-alcoholbeleid, dat al enige tijd in Schiedam-Noord geldt, heeft het college besloten om geheel Schiedam aan te wijzen als non-alcoholzone.

Door vroegtijdig op te treden tegen alcoholgebruik in het openbaar worden overlast en verstoringen voorkomen. In Schiedam-Noord leidde het instellen van een non-alcoholzone tot een afname van het aantal meldingen over jeugdoverlast met 46,5 procent. De zone wordt nu uitgebreid naar het gehele Schiedamse grondgebied.

Op grond van dit besluit is het niet toegestaan om in het openbaar alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Uitzonderingen worden gemaakt voor Koninginnedag en de jaarwisseling (31 december 2007, 23.30 uur tot 1 januari 2008 2.00 uur). Verder is het mogelijk een ontheffing te vragen voor bijvoorbeeld buurtbarbecues en straatfeesten of grotere evenementen zoals de Brandersfeesten en het Maasboulevardfeest.

Het verbod geldt tot 1 december 2008. Tegen die tijd zal het college zich beraden over een eventuele verlenging.
Provincie:
Tag(s):