dinsdag, 23. oktober 2007 - 16:14

Noodscenario A73 acceptabel; marathon uitgesteld

Roermond

De tunnels in Rijksweg 73-Zuid kunnen mogelijk gedeeltelijk open voor het verkeer. Dat is de uitkomst van een overleg dat afgelopen vrijdag tussen Rijkswaterstaat, bestuurders van de gemeente Roermond, de Provincie Limburg, de brandweer Roermond en de aannemer plaatsvond.

Partijen hebben dat geconstateerd nadat uit ambtelijk en technisch onderzoek was gebleken dat deze ook door verkeersminister Camiel Eurlings gewenste oplossing, technisch mogelijk is. Het daarbij behorende veiligheidsniveau ligt op een voor alle betrokkenen acceptabel niveau.

Cruciaal daarbij is de vraag in hoeverre gedeeltelijke openstelling vergaande gevolgen heeft voor de definitieve openstelling. De effecten hiervan op de planning worden komende week nog doorgerekend waarna de definitieve besluitvorming daarover plaatsvindt.

Het bestuurlijk overleg heeft wel besloten de openingsfestiviteiten van de nieuwe snelweg uit te stellen tot het moment waarop in 2008 de tunnels volledig opengesteld kunnen worden. Dit uitstel betekent ook dat de aan de officiële opening gekoppelde evenementen zoals een publieksdag op 15 december en een marathon over het tracé op zondag 16 december, eveneens uitgesteld worden.
Provincie:
Tag(s):