woensdag, 21. november 2007 - 15:59

Noord-Limburgse gemeenten willen discussie over herindeling

Bergen

De colleges van Bergen, Gennep en Mook & Middelaar stellen de gemeenteraden voor de discussie te openen over een mogelijke herindeling. Tijdens een gelijktijdige extra raadsvergadering op 27 november in de eigen gemeente beslissen de gemeenteraden over het voorstel.

In het raadsvoorstel staat dat de drie colleges een onderzoek willen instellen naar de mogelijkheden voor herindeling. Hieruit moet blijken of de gemeenten samengevoegd moeten worden. De gemeenteraden nemen uiterlijk 1 juni volgend jaar een beslissing hierover. Per 1 juli 2009 willen de colleges de krachten alvast bundelen door de drie ambtelijke organisaties samen te voegen. Ook hierover beslissen de gemeenteraden uiterlijk 1 juni 2008.

In het voorjaar 2007 hebben de gemeenteraden van Bergen, Gennep en Mook & Middelaar gezamenlijk het document ‘Tijd voor visie’ vastgesteld. Het document is samengesteld door de Taskforce Samenwerking, waarin de burgemeester, een wethouder en de gemeentesecretaris uit iedere gemeente vertegenwoordigd zijn.

Op basis van de onderzoeken heeft de Taskforce Samenwerking geanalyseerd wat de gemeenten bindt en wat er op hen afkomt. Hieruit blijkt dat het realiseren van de ambities van de gemeenten in combinatie met het naar behoren uitvoeren van de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen de komende jaren, niet te realiseren is door elk van de gemeenten afzonderlijk. Realisatie is alleen mogelijk wanneer de drie gemeenten samen optrekken. De drie gemeenten zullen daarom de komende jaren hun krachten bundelen om gezamenlijk strategische ambities te ontwikkelen, om gezamenlijk beleidsontwikkeling op te pakken en om gericht sterke samenwerkingsrelaties aan te gaan met haar omgeving, in alle richtingen.
Provincie:
Tag(s):