vrijdag, 23. november 2007 - 10:41

Noordvleugel Randstad wordt Metropool Regio Amsterdam

Almere

De Noordvleugel van de randstad gaat verder onder een nieuwe naam: Amsterdam Metropolitan Area/Metropoolregio Amsterdam. Het gebied moet zich ontwikkelen tot een op Europese schaal concurrerende metropool. Dit zeggen bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland en van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer bij de presentatie van hun toekomstvisie op de regio.

Het afgelopen jaar hebben de verschillende partijen binnen de Amsterdam Metropolitan Area/Metropoolregio Amsterdam, een gebied dat zich uitstrekt van IJmuiden tot aan Almere en van Uitgeest tot aan het Gooi, samen nagedacht over de toekomst van de regio. In werkateliers en discussiebijeenkomsten zijn verschillende ideeën voor de ontwikkeling van het gebied uitgewerkt.

De conclusie van deze bijeenkomsten is dat de Amsterdam Metropolitan Area/
Metropoolregio Amsterdam zich tot 2040 zo moet ontwikkelen dat de regio de concurrentie op Europese schaal aankan. Speerpunten in de profilering zijn diversiteit en duurzaamheid.

Om dit te bereiken moeten gemeenten en provincies een aantal cruciale inspanningen leveren. De stedelijke gebieden in de regio worden verder geïntensiveerd. Voormalige werkgebieden binnen de steden moeten worden omgevormd naar gemengde woon-werkgebieden zodat de voor een metropool kenmerkende kwaliteiten worden gerealiseerd. De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd door investeringen in adequaat openbaar vervoer op regionaal niveau. De Metropoolregio Amsterdam staat nu al bekend om zijn mooie en bereikbare landschappen op korte afstand van de stad. Om te zorgen voor een aantrekkelijke woon-werk- en leefomgeving moet dit landschap beschermd en verder ontwikkeld worden. Zo kan de Amsterdam Metropolitan Area/Metropoolregio Amsterdam een rijke schakering aan woon- en werkmilieus, landschappen en stedelijke centra bieden.

Tot slot wil de Metropoolregio Amsterdam zich duurzaam ontwikkelen: de regio moet klimaatbestendig worden gemaakt en de luchtkwaliteit moet worden verbeterd.

Op 14 december stemmen alle partners binnen de regio over deze en andere voorstellen tijdens de 7e Noordvleugelconferentie.
Provincie:
Tag(s):