woensdag, 27. juni 2007 - 11:20

Notarisen kunnen meer concurreren

Groningen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de gedragsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) doorgelicht op mogelijk onnodige beperkingen voor de mededinging en publiceerde woensdag haar conclusies. De KNB heeft eerder al aangegeven dat zij aan haar leden wil voorstellen een aantal regels te schrappen. Het betreft onder meer het verbod op het benaderen van potentiële cliënten.

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: 'De voornemens van de KNB kunnen leiden tot voordelen voor afnemers. Uit onze inventarisatie blijkt dat er nog meer regels zijn die mogelijke risico's voor de mededinging in zich dragen. Ik ga ervan uit dat de KNB hier ook actie op onderneemt. De beroepsorganisatie kan daarbij gebruik maken van onze voorstellen om de risico's voor de mededinging weg te nemen. Wij bekijken in 2009 wat de KNB met de conclusies in ons eindverslag heeft gedaan'.

De KNB zal haar leden voorstellen in haar gedragsregels de verplichting tot 'objectieve reclame' en het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële cliënten te schrappen. De KNB zal eveneens voorstellen het streven naar een verhouding tussen notarissen gebaseerd op welwillendheid en vertrouwen te beëindigen evenals het verbod op het vermelden van nevenfuncties.
Provincie:
Tag(s):