woensdag, 10. oktober 2007 - 15:51

Notitie toekomstperspectief NOFA-gemeenten

Buitenpost

De colleges van burgemeester en wethouders van de vier NOFA-gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) vragen de gemeenteraden om hun opdracht te verstrekken om een eerste onderzoeksfase te starten naar nauwere samenwerking tussen Dongeradeel en Dantumadeel, respectievelijk Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. Dit staat in de notitie 'Toekomstperspectief NOFA-gemeenten, die gisteren door het Algemeen Bestuur van NOFA is vastgesteld.

De gemeenteraden van Achtkarspelen en Dantumadeel bespreken (ieder afzonderlijk) de notitie op 24 oktober. De raad van Kollumerland c.a. bespreekt de notitie op dezelfde dag in de raadscommissie. In Dantumadeel bepaalt het presidium op 11 oktober wanneer de gemeenteraad het voorstel bespreekt.
Provincie:
Tag(s):