maandag, 24. september 2007 - 9:01

Oefening met nooddrink-waternet op het Noordereiland

Rotterdam

Van maandag 24 tot en met 27 donderdag houdt Evides Waterbedrijf een oefening met een nooddrinkwatervoorziening op het Noordereiland. Bij de oefening wordt tijdelijk een extra en apart waterleidingnet over de Hef aangelegd. Voor de bewaking van het materiaal worden militairen ingezet.

Evides Waterbedrijf heeft de wettelijke verplichting om klanten, bij storing in de normale drinkwatervoorziening, een nooddrinkwatervoorziening aan te bieden. Dat houdt in dat het waterbedrijf ervoor moet zorgen dat iedere inwoner van het betreffende gebied minimaal drie liter drinkwater per dag kan krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het nooddrinkwater en heeft distributiepunten aangewezen in het verzorgingsgebied.

Naast het hebben van een nooddrinkwaterplan en de bijbehorende materialen, is het belangrijk regelmatig te oefenen. Bijvoorbeeld om ervaring op te doen met de aanleg van een nooddrinkwaterleiding in een stedelijke omgeving. Het hele proces van aanleg van de noodleidingen, reservoirs en pompen wordt door de Koninklijke Landmacht en Evides Waterbedrijf uitgevoerd. De militairen bewaken ook al het materiaal, om overlast en misbruik te voorkomen.

Van maandag 24 tot en met 26 september zal er op het Noordereiland over de Hef een tijdelijk leidingnet vanaf Rotterdam-Zuid gemaakt worden. Voor de eerste watervoorziening zullen vrachtwagens met nooddrinkwater worden ingezet op weerszijden van de Maaskade. Ook zal een waterboot, die normaliter drinkwater levert aan de binnenvaart, bij de oefening worden ingezet. De aanleg van het noodnet start maandagmiddag 24 september en wordt op woensdag 26 september afgerond. De demontage van het noodnet en de afvoer duurt tot en met donderdag 27 september.

Naar verwachting zal de overlast tot een absoluut minimum worden beperkt. Het plaatsen van wegoverspanningen zal uitsluitend buiten de spitsuren plaatsvinden. Het wegverkeer en scheepvaart zullen nauwelijks tot geen hinder ondervinden.
Provincie:
Tag(s):