maandag, 20. augustus 2007 - 9:44

Oeververvangingen in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is vandaag begonnen met het onderhoud aan oeverconstructies. Oevers dienen te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Eind augustus begint de provincie met het vervangen van oeverconstructies op diverse locaties langs de Leidse Trekvliet ter hoogte van de Trekvlietbrug in Leiden. De werkzaamheden zijn naar verwachting half oktober 2007 afgerond.

In de week van 10 september 2007 begint de provincie met de renovatie en het vervangen van de oeverconstructies langs de Delftse Schie, ten zuidoosten van de Kruithuisbrug, in Delft. Iets later in de maand begint de provincie aan het onderhoud en het vervangen van oeverconstructies langs de Delftse Schie, aan de binnenbocht/westzijde, tussen de Hoge Brug en de Doenkadebrug in Rotterdam. Ook wordt een deel van het kanaal op een, voor de beroepsvaart, gewenste diepte gebracht. De werkzaamheden zijn naar verwachting half november 2007 afgerond.

Half september begint de provincie met het vervangen van oeverconstructies op diverse locaties, aan beide zijden, langs het Rijn-Schiekanaal tussen de Hofvliet en Hofweg in Voorschoten. De werkzaamheden zijn naar verwachting half november 2007 afgerond.

Tijdens de oeververvangingen vinden heiwerkzaamheden plaats om een damwandconstructie te kunnen plaatsen. Deze werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder. Ook de beroeps- en recreatievaart kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd en vinden plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).
Provincie:
Tag(s):