donderdag, 13. september 2007 - 10:09

Oldenzaal ondertekent convenant huiselijk geweld

Oldenzaal

Gemeenten dienen beleid te voeren ter bestrijding van huiselijk geweld. In 2004 en 2005 zijn er 111 resp. 80 meldingen van huiselijk geweld geregistreerd bij de politie. De gemeenten in Twente ondertekenen binnenkort een convenant waarin de regionale samenwerking wordt vastgelegd.

Doel van het convenant is huiselijk geweld in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen, terug te dringen en/of de negatieve gevolgen te verminderen. Op lokaal niveau draagt elke gemeente zorg voor een overlegstructuur waarbinnen huiselijk geweld op casuïstiek niveau behandeld en gemonitord wordt. De gemeente Oldenzaal heeft ingestemd met de ondertekening van dit convenant.

Vanaf volgend jaar zouden potentiële daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opgelegd kunnen krijgen. In een wetsvoorstel van het ministerie van Justitie wordt een wettelijke mogelijkheid gecreëerd om een tijdelijk huisverbod op te leggen wanneer er sprake is van een situatie van dreigend huiselijk geweld, maar er (nog) geen (aantoonbare) strafbare feiten zijn gepleegd.
Provincie:
Tag(s):