zondag, 21. oktober 2007 - 17:25

Oldenzaalse basisscholen van start met ‘Lekker Fit Extra’

Oldenzaal

De wethouders Rorink en Termijtelen geven op maandag 22 oktober de aftrap voor het nieuwe project ‘Lekker Fit Extra’. Dit project, waar de helft van de basisscholen in Oldenzaal dit schooljaar mee van start gaat, is gericht op het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Het programma wordt gegeven in groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Ieder leerjaar staan lesblokken met achtereenvolgens de thema’s ‘bewegen’, ‘voeding’ en ‘gezonde keuzes’ centraal.

Elk lesblok omvat een theorie- en een praktijkles die op het thema betrekking hebben en een thuiswerkopdracht die samen met ouders wordt ingevuld. In januari zullen de overige Oldenzaalse basisscholen ook aan de slag gaan met ‘Lekker Fit Extra’.

Overgewicht is een maatschappelijk probleem. Niet alleen bij volwassenen, ook bij kinderen neemt het gemiddelde gewicht toe. De jeugd beweegt steeds minder; computer en televisie verdringen het buiten spelen. Daarnaast blijkt dat in veel gezinnen niet genoeg aandacht wordt besteed aan een evenwichtig voedingspatroon.

Het gevolg is dat kinderen overgewicht krijgen, wat kan leiden tot gezondheidsklachten. Door middel van het project ‘Kies voor Hart en Sport’ stimuleert de gemeente Oldenzaal al enkele jaren een actieve en gezonde leefstijl.

Met dit project worden echter alleen de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs bereikt. De gemeente wil graag in een eerder stadium binnen het basisonderwijs met dit onderwerp aan de slag. Het project ‘Lekker Fit Extra’ biedt hiertoe de mogelijkheden.

Het programma begint met de ‘Eurofittest’, waarmee het uithoudingsvermogen, de fitheid en de motoriek van de groepen 3 t/m 8 worden getest door een speciaal team. Aansluitend op het lesblok ‘bewegen’, krijgen de groepen 4 t/m 6 op school twee lessen ‘sportintroductie’ van vakleerkrachten.

Naast theoretische en praktische lessen en thuiswerkopdrachten biedt ‘Lekker Fit Extra’ daarnaast, parallel aan de lesblokken ‘voeding’ en ‘gezonde keuzes’, een naschools aanbod ‘sportkennismaking’ voor groep 4 t/m 6. Dit wordt verzorgd door de Oldenzaalse sportaanbieders.

De gemeente Oldenzaal hoopt met het project ‘Lekker Fit Extra’ kinderen, ouders en verzorgers het belang van gezond eten en regelmatig bewegen te laten inzien.
Provincie:
Tag(s):