zondag, 12. augustus 2007 - 12:56

Olielekkage aggregaat Marinekazerne

Amsterdam

Rondom een noodstroomaggregaat op de Marinekazerne Kattenburg in Amsterdam is afgelopen dinsdag ongeveer vijfhonderd liter dieselolie gelekt. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden met een transportpomp, waarvan de beveiliging niet werkte. Dit heeft Defensie bekendgemaakt.

Het incident is direct gemeld bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam. Vooruitlopend op hun rapportage is Defensie begonnen met de sanering. Zij laat de grond afgraven en bodemonderzoek doen door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Ook vindt onderzoek plaats naar het grondwater.

De gevelstenen van het gebouw waaruit de olie naar buiten lekte zijn inmiddels gereinigd. De grondsanering is ook al voor een groot deel uitgevoerd. Om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen wordt, na afronding van het controlerend bodemonderzoek, een nieuw systeem geplaatst.
Provincie:
Tag(s):