vrijdag, 11. mei 2007 - 10:56

OM: School ‘De Ruimte’ voldoet niet aan de Leerplichtwet

Soest

De Inspectie voor het Onderwijs heeft zowel in 2004 als in 2005 geoordeeld dat de particuliere school ‘De Ruimte’ in Soest niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Leerplichtwet. Twee ouders van leerplichtige leerlingen van ‘De Ruimte’ in Soest zijn nu door het OM Utrecht gedagvaard voor de kantonrechter in verband met het overtreden van de Leerplichtwet.

Voor de ouders is het een principiële keus om hun kinderen naar ‘De Ruimte’ te laten gaan. De ouders vinden dat hun kinderen op deze school zich in meerdere opzichten beter ontwikkelen dan in het reguliere onderwijs. Zij vinden dat in de schoolkeuze het belang van het kind voorop moet staan en dat het belang van hun kind het meest gediend is met het onderwijssysteem van de school "de Ruimte" in Soest. Zij wijzen op de vrijheid van onderwijs in Nederland zoals is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Zij zijn van mening dat die vrijheid thans wordt aangetast door via de Inspectie een dergelijke keuze voor een innovatief onderwijssysteem onmogelijk te maken. De ouders betwisten niet dat hun kinderen nog steeds bij deze school staan ingeschreven en niet elders.

Er zijn scholen met een innovatief onderwijssysteem in Nederland die naar het oordeel van de Inspectie wel aan de eisen van de Leerplichtwet voldoen, zowel voor wat betreft het basisonderwijs dat zij bieden als voor wat betreft het voortgezet onderwijs. Ten aanzien van ‘De Ruimte’ komt echter de Onderwijsinspectie gemotiveerd en onderbouwd meermalen tot de conclusie dat deze school niet aan de eisen van de wet voldoet. Daarvan zijn de ouders in kennis gesteld.

Het OM Utrecht is van oordeel dat de Leerplichtwet door deze ouders wordt overtreden door hun kinderen naar een school te sturen waarvan ze weten dat deze niet aan de wettelijke eisen voldoet. De Inspectie heeft geoordeeld dat de school niet aan de vereisten voldoet. De leerplichtige kinderen dienden (door de ouders) uiterlijk op 1 juli 2006 op een andere school te zijn ingeschreven om daar onderwijs te volgen dat aan de eisen van de wet voldoet. Nu de ouders dat hebben nagelaten overtreden ze de Leerplichtwet.

Op dinsdag 15 mei zal de rechter hierover oordelen.
Provincie:
Tag(s):