dinsdag, 3. juli 2007 - 17:22

Omval-Kolhorn wordt van Staatsbosbeheer

Provincie

Staatsbosbeheer neemt het natuur- en recreatiebeheer van de ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn over van de provincie Noord-Holland. De overdracht is aanstaande donderdag.

Het kanaal Omval-Kolhorn is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), een netwerk van natuurgebieden. Het kanaal Omval-Kolhorn vormt een belangrijke schakel als natte ecologische verbinding. De provincie gaat de oevers over een afstand van zo’n 40 kilometer opnieuw inrichten.

Er komen natuurvriendelijke oevers, rietmoerasgebieden, kreken en poelen, waar zowel de natuur als recreanten van kunnen profiteren. Bijzondere plant- en diersoorten, zoals de otter, de noordse woelmuis, de hermelijn en de lepelaar, krijgen meer ruimte. Wandelpaden maken het gebied toegankelijk.

Dit project is één van de eerste die worden uitgevoerd met geld uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het kon tot stand komen dank zij de samenwerking tussen de provincie, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en het Gewest Kop van Noord-Holland.

De beheeroverdracht vindt donderdag 5 juli plaats tijdens een boottocht langs de route. Gedeputeerde Albert Moens en regiodirecteur Staatsbosbeheer Yvon Horsten-van Santen ondertekenen dan de beheerovereenkomst.
Provincie:
Tag(s):