dinsdag, 25. september 2007 - 10:11

Omzet schade-verzekeraars stagneert

Amsterdam

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars voorziet een omslag in de omzet van schadeverzekeraars. De jarenlange groei stagneerde vorig jaar al. Op basis van de halfjaarcijfers van dit jaar berekent het CVS dat deze kentering doorzet

De afnemende resultaten zijn toe te schrijven aan een combinatie van geringe premiestijgingen (1,2%) en aanzienlijke brand- en stormschade in de eerste helft van dit jaar. In de meeste deelmarkten bij schadeverzekeraars is sprake van een stabiel resultaat of zelfs een lichte stijging. Maar het resultaat van brandverzekeraars is dusdanig laag, dat het totaalresultaat van schadeverzekeraars naar schatting zal dalen van 11% in 2006 naar 7% in 2007.

Schadeverzekeraars opereren in een verzadigde markt, waarin scherp geconcurreerd wordt. Hierdoor stijgt het premievolume maar bescheiden. Maar samen met meer aandacht voor preventie en selectieve acceptaties zorgt dit voor goede resultaten en voor een afname van de schadelast. Zware incidenten, zoals de storm van 18 januari (ruim 300 miljoen euro) en een aantal grote branden (ruim 200 miljoen euro) eerder dit jaar, kunnen het positieve patroon makkelijk doen omslaan.
Categorie:
Tag(s):