woensdag, 26. september 2007 - 13:26

Onderdak gevonden voor huisartsen in Haelen

Haelen

In Haelen (gemeente Leudal) is een voorlopige oplossing gevonden voor het in april jl. ontstane probleem rondom de huisvesting van de huisartsen in Haelen. De gemeenteraad verwierp toen een collegevoorstel waarin het huisartsenpaar Norg-Schulpen en huisarts Deckers samen een HOED (huisartsenpraktijk onder één dak) zouden vormen in het pand aan de Kraaiakkerweg te Haelen. De hiermee samenhangende verhuizing van de in dat pand gehuisveste peuterspeelzaal vormde indertijd het struikelblok. De raad legde het college een inspanningsverplichting op om naar een oplossing te zoeken.

Het college heeft inmiddels diverse gesprekken gevoerd over de locatie het Groene Kruisgebouw aan de Roggelseweg in Haelen. De bemiddelingsgesprekken tussen betrokken partijen, de huisartsen in Haelen, het Groene Kruis Haelen/Nunhem en Thuiszorg Midden-Limburg hebben tot resultaat geleid. Afgesproken is dat Thuiszorg Midden-Limburg het pand Groene Kruis aan de Roggelseweg aankoopt en dit tijdelijk gaat verhuren aan het huisartsenpaar Norg-Schulpen die daar hun huisartsenpraktijk gaan voeren. De praktijk van huisarts Deckers blijft gevestigd aan de Kraaiakkerweg. Thuiszorg Midden-Limburg zal overleg gaan voeren over welke functies zich verdragen met het voeren van een huisartsenpraktijk in dit gebouw.

De optie om in Haelen vanuit twee aparte locaties te werken, oftewel huisartsen onder één systeem (HOES), is een tijdelijke oplossing. Deze oplossing is echter van voldoende lange duur om op termijn goede alternatieven te ontwikkelen. De verhuizing van het huisartsenechtpaar naar de nieuwe locatie zal plaatsvinden rond 1 december 2007.
Provincie:
Tag(s):