maandag, 16. april 2007 - 16:08

Onderhoud keersluisdeuren

De komende maanden gaat waterschap Zeeuwse Eilanden de deuren van de keersluizen in Vlissingen en Zierikzee conserveren. Om de vijftien jaar is het nodig om deze sluisdeuren preventief te onderhouden, zodat ze altijd de gewenste veiligheid bieden. De stalen deuren krijgen daarom een nieuwe beschermlaag. Vandaag begint het waterschap bij de keersluis in Vlissin-gen. Enkele weken geleden is al een start gemaakt aan de keersluis in Zierikzee. Het herstellen van deze deuren kost 650.000 euro.

Het conserveren van de sluisdeuren betekent dat ze eerst worden schoongemaakt, dan gestraald waardoor de roestplekken worden verwijderd. Vervolgens worden ze gerepareerd en uiteindelijk ingesmeerd met een conserverende verflaag.

De deuren van de Vlissingse keersluis bij de Koopmanshaven, zijn ongeveer 6 bij 10 meter en worden deze week eruit getild met een drijvende hijskraan (een bok) en op een andere locatie behandeld. Daarnaast laat het waterschap aan deze sluis mechanisch onderhoud uitvoeren en op de bruggen komt een nieuwe leuning die meer veiligheid biedt.

De deuren van de sluis in Zierikzee, die 6,5 bij 8,5 meter zijn, worden ter plekke geconserveerd. De kelder van de sluis, waar het conserveringswerk plaats vindt, sluiten we af met twee houten nooddeuren en pompen we daarna droog. Vóór de nooddeuren komen ‘fenders’ te liggen. Deze moeten veiligheid bieden tegen eventuele aanvaringen. Verder vervangen we in deze sluis en-kele versleten onderdelen.

Tijdens de werkzaamheden zullen de sluizen soms deels gestremd zijn voor het scheepvaartverkeer. Door de genomen veiligheidsmaatregel in Zierikzee is de doorvaartbreedte tijdens de werkzaamheden beperkt. Schepen breder dan negen meter kunnen er niet door.
Alle werken worden in september afgerond en tussen juli en haf augustus wordt er niet aan de sluizen gewerkt.

Een keersluis is een bijzondere vorm van een waterkering en beschermt het achterliggende gebied tegen de gevaren van een noordwesterstorm en hoog water. Om de vereiste veiligheid te kunnen bieden, is elke keersluis uitgevoerd met twee deuren of twee enkele deuren achter el-kaar. Tijdens het onderhoudswerk kan de keersluis op elk moment worden bediend om onverwacht hoge waterstanden te kunnen keren.
Provincie:
Tag(s):