dinsdag, 4. september 2007 - 9:24

Onderhoud openbare ruimte steeds beter

Groningen

Het onderhoud aan de openbare ruimte zoals wegen en parken is de afgelopen tien jaar steeds verbeterd, ondanks bezuinigingen. Dat schrijft het Groningse stadsbestuur aan de gemeenteraad.

Deze kwaliteitsstijging is mede te danken aan een betere afstemming met andere projecten, zoals reconstructies en nieuwbouw in het kader van wijkvernieuwing. Ook heeft de gemeente inhaalslagen gemaakt bij het onderhoud van bomen en asfalt. Het stadsbestuur wil de kwaliteit van het onderhoud ook de komende jaren op deze manier op peil houden.

Vanaf 2006 is ook de beoogde kwaliteit van het onderhoud aan de openbare ruimte op bijna alle onderdelen gehaald. Dat blijkt uit de BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte gemeente Groningen), die bewoners en gemeente jaarlijks uitvoeren. De trottoirs scoorden echter minder goed. Dat komt vooral door boomwortels die de stoeptegels omhoog drukken. Daarvoor wil het college maatregelen treffen.
Provincie:
Tag(s):