dinsdag, 11. september 2007 - 15:18

Ondernemers ontbijten bij de Gemeente Meerssen

Meerssen

In de gemeente Meerssen zijn enkele honderden bedrijven en ondernemingen gevestigd, die zorgen voor een gezonde hoeveelheid economische activiteiten en werkgelegenheid. Contacten opdoen, netwerken en samenwerken is met name ook in de ondernemerswereld van groot belang.

Het gemeentebestuur wil hier graag een bijdrage in leveren. Voor dit doel organiseert het college van B&W sinds vorig jaar een jaarlijks Ondernemersontbijt.

Gezien het grote aantal bedrijven en ondernemingen (ca 900), kan het college niet alle ondernemers tegelijk uitnodigen. Vorig jaar zijn de horecaondernemers en detailhandel uitgenodigd. Dit jaar ontvangen met name de (wat grotere en grote) werkgevers in de gemeente Meerssen een uitnodiging.

Tijdens het Ondernemersontbijt kunnen zij kennismaken met gemeentebestuur en collega-ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van werkgerelateerde organisaties zoals uitzendbureaus, CWI, Pentasz Mergelland (regionale sociale dienst) en het sociaal werkvoorzieningschap Yonder/MTB.

Het Ondernemersontbijt vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 september. De betrokken ondernemers hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Volgend jaar is weer een andere groep ondernemers aan de beurt. Zij ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.
Provincie:
Tag(s):