woensdag, 5. september 2007 - 16:37

Ondernemerszin het grootst bij allochtonen

Venlo

De ondernemerszin in Nederland is 14% hoger sinds de nulmeting eind 2006, het jaar waarin tot nu toe de meeste mensen een onderneming zijn gestart. Ondanks dat steeds meer Nederlanders willen ondernemen deinzen ze toch nog vaak terug vanwege de financiële risico’s. Dit blijkt uit de eerste KvK-Ondernemerschapsbarometer. Deze is afgelopen dinsdag door Thijs Wöltgens, voorzitter KvK Nederland overhandigd aan Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken. De KvK-barometer geeft per kwartaal de ondernemerszin van Nederland aan.

De grootste belemmeringen die Nederlanders zien wanneer zij een eigen onderneming willen starten zijn: geen garantie voor voldoende inkomen (50%), nu een goede baan in loondienst (48%) en zorg/tijd voor privé (46%).

Uit de barometer blijkt ook dat van alle Nederlanders 9 procent de komende vijf jaar een eigen bedrijf wil beginnen. Onder allochtonen in Nederland is dit percentage bijna drie keer zo hoog, namelijk 24%. Deze groep ondernemers in spé ervaren financiën als voornaamste struikelblok: ruim 60% van de allochtonen ziet het benodigde eigen vermogen als grootste belemmering. Onder alle Nederlanders ziet 44% dit als een belemmering om ondernemer te worden. Daarnaast geldt als belangrijk struikelblok voor allochtonen dat zij onvoldoende overzicht hebben over wat er allemaal komt kijken bij ondernemen (44%).

Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat het verkrijgen van kapitaal nog steeds een grote belemmering is voor het starten van een onderneming. Frans van Steenis, algemeen directeur KvK Nederland roept alle kapitaalverschaffers van Nederland op om meer aandacht te besteden aan startende ondernemers in het MKB, “Startende Ondernemers zorgen niet alleen voor een aanzienlijke bijdrage aan de werkgelegenheid, maar geven ook impulsen aan de dynamiek en de innovatiekracht van de economie in Nederland.�
Provincie:
Tag(s):