woensdag, 5. september 2007 - 12:20

Ondertekening Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen

Duiven

De milieu-wethouders Ciska Wobma van de gemeente Westervoort, Harriët Tiemens van de gemeente Rheden, Bas Elfrink van de gemeente Duiven, Frans Houben van de gemeente Beuningen en Dirk van Uitert van de gemeente Renkum hebben op Duurzame Dinsdag 4 september de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen van de landelijke overheid ondertekend.

Met de ondertekening geven de vijf Gelderse gemeenten aan dat zij in het vervolg duurzaamheidsaspecten laten mee wegen bij hun inkoopbeleid. In totaal 11 van de 56 Gelderse gemeenten hebben tot nu toe een dergelijke Deelnameverklaring ondertekend. In 2010 dienen alle gemeenten en de provincie voor 50% duurzaam in te kopen.
De Gelderse Milieufederatie benadert Gelderse gemeenten om te tekenen.

Met de ondertekening nemen de gemeenten deel aan het Programma Duurzaam Inkopen van de Rijksoverheid. Dit programma ondersteunt en adviseert de gemeenten bij de uitvoering van het duurzaam inkoopbeleid. Uitwisseling van praktijkervaringen en monitoring van de resultaten zijn een belangrijk onderdeel van het programma.

Een aantal concrete voorbeelden van duurzaam inkopen zijn ondermeer de aanschaf van schone auto`s, energiezuinige apparatuur, energiezuinige huisvesting, duurzame bedrijfskleding, duurzaam FSC hout in bouwprojecten. Het rijksprogramma wordt uitgevoerd door de organisatie SenterNovem. Het programma geeft voor de diverse produktgroepen aan op welke manier de inkoop milieuvriendelijker en rechtvaardiger kan plaatsvinden. Zie voor verdere informatie
www.senternovem.nl/duurzaaminkopen .
Provincie:
Tag(s):