donderdag, 15. februari 2007 - 12:28

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst De GlindSter

Barneveld

Op dinsdag 20 februari 2007 ondertekenen zes partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de realisering van het multifunctionele dorpscentrum De GlindSter in De Glind. Dit centrum is een initiatief van de gemeente Barneveld, de Rudolphstichting, de J.H. Donnerschool, de Stichting Bredervoort, de PKN-gemeente De Glind/Achterveld en YMCA.

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk, dat in de kern De Glind een goed woon-, bedrijfs- en zorgklimaat wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de gemeente behoefte aan een tweede gymnastieklokaal ten behoeve van het bewegingsonderwijs in De Glind.

Het multifunctionele dorpscentrum wordt gerealiseerd op het terrein van de Rudolphstichting. Ook de Donnerschool is bij de plannen betrokken. Deze school wil actief invulling geven aan de zogenoemde 'Brede School-plannen' en heeft daarvoor behoefte aan een multifunctionele voorziening. Daarnaast heeft de J.H. Donnerschool behoefte aan leerwerktrajecten in horeca en recreatie in een krachtige praktijkleersituatie.

De Stichting Bredervoort ziet vanuit de kwaliteit van zorg een vitaal dorpscentrum gerealiseerd, waar buitenschoolse zorgtaken en –functies in een dorpse omgeving kunnen worden aangeboden.
Ook de PKN-gemeente De Glind/Achterveld is bij het initiatief betrokken, omdat zij het gebruik van het kerkgebouw voor de toekomst wil waarborgen.

De GlindSter biedt tenslotte mogelijkheden voor de YMCA om vrijetijds- en vakantieactiviteiten te organiseren.

Het is de bedoeling, dat de bouw van De GlindSter in het najaar van 2007 start.
Provincie:
Tag(s):