donderdag, 10. mei 2007 - 10:08

Onderwijs in Delft doet het goed

Delft

Sinds een aantal jaren bouwt de gemeente Delft, samen met schoolbesturen en scholen aan de Delftse onderwijsmonitor. Op basis van de bestaande rapportages heeft er voor het eerst een verdiepende analyse plaatsgevonden. Conclusie: het gaat goed met de Delftse kinderen bij de Delftse scholen.

Het blijkt dat de adviezen voor het voortgezet onderwijs van Delftse gewichtenkinderen hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, steeds meer gewichtenkinderen krijgen havo/vwo-advies. Onder gewichtenkinderen worden kinderen verstaan, die op basis van hun achtergrond een grotere kans hebben een leerachterstand te hebben.

De adviezen van de zogenoemde 1,25 kinderen in Delft komen overeen met de landelijke vergelijkingsgroep. De Turkse en de Marokkaanse leerlingen in Delft krijgen hogere adviezen dan landelijk. Bovendien blijkt dat Delftse kinderen goed scoren bij het rekenen.

Uit de nadere analyse kan Delft ook wat leren. Delft wil onder andere meer aandacht gaan richten op de hogere groepen van het basisonderwijs. Het blijkt namelijk dat leerlingen uit groep 8 hun relatief goede prestaties niet altijd vast weten te houden.

Met behulp van de monitor krijgen de betrokken partijen zicht op de schoolloopbaan van de Delftse kinderen, informatie over de onderwijsposities van leerlingen van alle type onderwijs. Om meer specifiek zicht te krijgen op de schoolloopbaan van de Delftse kinderen, worden ook taal- en rekenprestaties uit het basisonderwijs in beeld gebracht.

De verschillende schoolbesturen gaan dit per schoolniveau met elkaar vergelijken, waardoor zij weer van elkaar kunnen leren.

De Delftse onderwijsmonitor wordt op 7 juni 2007 in de commissie WIJZO besproken.
Provincie:
Tag(s):