donderdag, 11. oktober 2007 - 17:33

Onderwijsdag 2007 over Actief Burgerschap

Leek

Op woensdag 24 oktober 2007 vindt in zalencentrum De Postwagen de tweejaarlijkse Onderwijsdag van de gemeente Leek plaats.
Alle teamleden van de basisscholen zijn voor deze dag uitgenodigd.

Verder zal ook een vertegenwoordiging aanwezig zijn van de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang), de Rsg De Borgen en aan het onderwijsgerelateerde organisaties. Wethouder Ben Plandsoen is voorzitter van de Onderwijsdag.

Het thema van de dag is 'Actief burgerschap'. Hierbij gaat het over het actief participeren in de samenleving. Scholen hebben van het ministerie een taak gekregen om kinderen voor te bereiden op het actief burgerschap.

De Onderwijsdag begint met een inleiding van Rob Bartels (o.m. schrijver van het boek Filosoferen met kinderen) over de democratische vorming van kinderen. Vervolgens kunnen de deelnemers meedoen aan workshops over tal van onderwerpen, zoals verkeer, mantelzorg, deugden, internationalisering, het nieuwe leren, leerlingenraad, digitaal lesmateriaal, actief burgerschap in de praktijk, filosoferen en het digitale schoolbord.

In de workshops is volop gelegenheid om meningen en ideeën uit te wisselen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch voor alle deelnemers.
Provincie:
Tag(s):