dinsdag, 4. september 2007 - 22:05

Onderzoek naar 'groene daken'

Breda

Maandag 3 september is het project ‘Uitgerekend op een duurzaam spoor’, dat is opgezet door de afdeling Natuur- en Milieu-educatie (NME) van de Gemeente Breda van start gegaan. Tijdens het project onderzoeken 25 studenten van Avans Hogeschool de kosten en baten van groene daken bij de spoorzone in Breda (Via Breda).

Wethouder Willems van milieu: ‘We hopen dat de studenten aan projectontwikkelaars en bouwondernemingen aantonen dat duurzame oplossingen niet duurder hoeven te zijn.’ De gemeente ontvangt voor dit project € 55.000 subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Groene daken kennen verschillende voordelen; ze werken energiebesparend, filteren fijn stof en zijn decoratief. In Nederland en ook in Brabant is het aantal daken dat bedekt is met begroeiing nog relatief laag in vergelijking tot bijvoorbeeld Duitsland.

De studenten leveren tijdens het project duurzame ideeën aan voor de inrichting van de ruimte. Groene daken moeten hier een belangrijk onderdeel van uit maken. Het blijft echter niet bij creatieve ideeën. Onder begeleiding van een planeconoom worden de plannen ook doorgerekend. Ze kijken en berekenen of de hogere kosten van de constructie van een vegetatiedak opwegen tegen de baten.

De constructie van een vegetatiedak is duurder dan een normaal dak, omdat het meer gewicht moet kunnen dragen en vaker onderhoud nodig heeft. Maar het dak gaat langer mee en bespaart energie.

De studenten werken een half jaar lang aan dit duurzaamheidsproject en besteden hier de helft van hun tijd aan. De deelnemende studenten komen deels uit Frankrijk en deels van de opleiding Bouwkunde uit Tilburg en Milieukunde in Breda.

Uiteindelijk maken de studenten een maquette van hun plan voor Via Breda, onderbouwd met een rapport. Tijdens een afsluitend congres begin 2008 worden de ontwerpen getoond en discussiëren projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en plannenmakers over de mogelijkheden van vegetatiedaken.
Provincie:
Tag(s):