vrijdag, 10. augustus 2007 - 21:02

Onderzoek naar grondwateroverlast in Meppel

Meppel

De gemeente Meppel en waterschap Reest en Wieden starten in september een nader onderzoek naar grondwateroverlast. Tijdens dit onderzoek komen medewerkers van de gemeente en het waterschap de situatie thuis onderzoeken bij een geselecteerd aantal adressen in delen van Nijeveen, Slingenberg en de Oosterboer.

Deze huisbezoeken volgen op een enquête Grondwateroverlast die in 2006 is uitgezet, om informatie te verzamelen waar de inwoners van de gemeente Meppel problemen ondervinden van grondwater.

De resultaten van de enquête Grondwateroverlast in 2006 geven een eerste indicatie van probleemlocaties. Drie gebieden in de gemeente vallen daarbij op: de wijken Oosterboer en Slingenberg en enkele delen van Nijeveen. Gemeente en waterschap starten in deze gebieden met een nader onderzoek en roepen daarbij de hulp van inwoners in.

Door het afleggen van een aantal huisbezoeken in de wijk, hopen zij inzicht te krijgen in de locaties waar en omstandigheden waaronder de problemen zich voordoen.
Provincie:
Tag(s):