maandag, 5. november 2007 - 19:32

Onderzoek naar haalbaarheid buitenzwembad

Assen

Onderzoeksbureau Hopman-Andres uit Hoevelaken onderzoekt in opdracht van de gemeente de haalbaarheid van een buitenzwembad. Het onderzoeksbureau gaat hiervoor drie varianten met elkaar vergelijken om te bepalen welk zwembad het best aansluit bij de wensen van de bewoners en de gebruikers. Ook brengt het bureau de financiële gevolgen van de drie varianten in kaart.

De drie varianten die het externe bureau gaat onderzoeken verschillen met name in het niveau van voorzieningen. Een van de belangrijkste vragen zijn de kosten van zo'n zwembad. Het bureau gaat zich niet bezig houden met het zoeken van een geschikte locatie binnen de gemeente maar stelt wel een programma van eisen op waaraan een locatie moet voldoen. Voor maart 2008 jaar zal het onderzoek zijn afgerond. Het college brengt vervolgens verslag uit aan de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek is voorbereid door een stuurgroep van raadsleden. Zij hebben de onderzoeksvraag omschreven en waren betrokken bij de selectie van het bureau. Alle raadsfracties zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd.
Provincie:
Tag(s):