woensdag, 19. september 2007 - 10:25

Onderzoek naar invloed van honden op natuur

Den Haag

De gemeente Den Haag onderzoekt wat de invloed op de natuur is van het uitlaten van honden. Het onderzoek gebeurt in de Bosjes van Poot. Om inzicht in het gebruik van de Bosjes van Poot te krijgen, worden er tellingen van bezoekers met en zonder honden gehouden.

Een eerste telling is in mei geweest en op 23 en 25 september aanstaande is de tweede telling. Bij slecht weer wordt op 30 september en 2 oktober aanstaande geteld. Tijdens deze tweede telling wordt aan de bezoekers een enquêteformulier meegegeven. Hierdoor ontstaat een goed beeld over het gebruik van dit duingebied.

Het onderzoek in de Bosjes van Poot richt zich ook op de stand van vogels, planten en het grondwater. De Universiteit van Wageningen, de Haagse Vogelbescherming, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, betrokken hondenorganisaties en Wijkvereniging de Vogelwijk ondersteunen de gemeente hierbij. Begin 2008 zijn de resultaten van deze onderzoeken bekend.

Bosjes van Poot en honden
Vanwege reacties tijdens de inspraakprocedure voor de 'Beheervisie 2005 Westduinpark en de Bosjes van Poot' besloot het college om in overleg met betrokken partijen nader onderzoek te doen naar het effect van honden op de natuur in de Bosjes van Poot. Samen met de belanghebbenden is geconstateerd dat er geen alternatief en gelijkwaardig uitrengebied voor honden te vinden is. Daarom is afgesproken dat het huidige hondenbeleid geldt. Het blijft een uitrengebied met algehele opruimplicht. Onderzoek moet uitwijzen welke invloed het op de natuur heeft wanneer mensen er hun hond uitlaten. Daarbij wordt bekeken wat de invloed hiervan is op de vogelstand, de planten en het grondwater. De resultaten geven inzicht in welke maatregelen nodig zijn voor het behouden en versterken van de natuur in de Bosjes van Poot. Begin 2008 zal hierover met betrokken bewoners- en hondenorganisaties verder worden overlegd.
Provincie:
Tag(s):