woensdag, 16. mei 2007 - 12:51

Onderzoek naar ouderschap lesbische paren

Minister Hirsch Ballin van Justitie stelt een commissie in die gaat onderzoeken of kan worden voorzien in een mogelijkheid voor een lesbisch paar om op eenvoudige wijze ouder te worden van het kind dat binnen hun relatie wordt geboren.

Op dit moment kan de vrouwelijke partner van de moeder alleen door adoptie ouder van het kind worden. De minister benadrukt dat het belang van het kind steeds voorop dient te staan. Voorts geeft hij aan dat moet worden gezocht naar een oplossing met een breed draagvlak in Nederland en in het buitenland. Dit schrijft de minister, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin, in een brief aan de Tweede Kamer.

De commissie komt er mede naar aanleiding van de motie-Pechtold over ouderschap van een lesbisch paar en over de mogelijkheid tot erkenning van een kind door de sociale moeder.

Hirsch Ballin geeft verder in de brief aan dat er steeds minder buitenlandse kinderen voor adoptie beschikbaar worden gesteld. Kinderen kunnen steeds vaker in eigen land worden opgevangen. Het totale aantal adoptiekinderen is gedaald van 1307 in 2004 tot 816 in 2006.

De minister vraagt zich dan ook af of verdere verruiming van adoptiemogelijkheden door bijvoorbeeld de leeftijdscriteria te verruimen wenselijk is. Hij zal de commissie vragen zich te buigen over de wijze waarop een evenwichtige invulling kan worden gegeven aan de belangen van adoptiekinderen enerzijds en de wensen van adoptiefouders om een gezin te vormen anderzijds.

In afwachting van de bevindingen van de commissie verzoekt Hirsch Ballin de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel adoptie door homoparen aan te houden.
Categorie:
Tag(s):