dinsdag, 17. juli 2007 - 22:04

Onderzoek naar schending ambtsgeheim in Delft gestaakt

Den Haag

In januari dit jaar heeft een lid van de gemeenteraad van Delft aangifte gedaan van schending van een ambtsgeheim. Dit gebeurde nadat informatie uit de raadscommissie Ruimtelijke Ordening bij de pers was terechtgekomen.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat de betreffende informatie inderdaad aangemerkt kan worden als vertrouwelijk en dus niet bij de pers terecht had mogen komen. Het onderzoek heeft echter geen aanwijzingen opgeleverd op grond waarvan iemand als verdachte van het schenden van een ambtsgeheim zou kunnen worden aangewezen. Gelet op dit resultaat van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek te staken. Dat betekent dat de aangifte geen opvolging in de vorm van een strafvervolging zal krijgen.
Provincie:
Tag(s):