dinsdag, 8. mei 2007 - 11:47

Onderzoek rij- en rusttijden bij charters

Veendam

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat onderzoek doen naar de naleving van rij- en rusttijden bij charters in het goederenvervoer over de weg. Charters zijn ritten die -vaak door kleine- transportbedrijven worden uitgevoerd in opdracht van andere transportondernemingen.

De inspectie heeft klachten ontvangen die er op wijzen dat de bedrijven die charters uitvoeren, moeten werken onder contractuele condities die naleving van de rij- en rusttijden moeilijk maken. De inspectie wil met het onderzoek de aard en omvang van het probleem in kaart brengen. Overschrijding van de rij- en rusttijden betekent een risico voor de verkeersveiligheid.

De inspectie voert het onderzoek uit door inspecties langs de weg en bedrijfscontroles. Het onderzoek loopt tot juli 2007. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden verdere acties bepaald.
Provincie:
Tag(s):