vrijdag, 9. november 2007 - 11:27

Onderzoek samenwerking belastingen gemeenten en waterschap

Regionaal

In 2006 hebben de gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen en Middelburg en waterschap Zeeuwse Eilanden besloten een onderzoek te doen naar de mogelijkheden op het gebied van samenwerking rond de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de wet WOZ .

Diverse fasen van onderzoek zijn doorlopen. Inmiddels heeft het onderzoek het punt bereikt waarop de partijen besloten hebben of al dan niet wordt verder gegaan met het in detail uitwerken van de mogelijke samenwerking. Basis voor dit besluit vormt een uitgewerkte businesscase waarin de voor- en nadelen van samenwerking op een rij staan.

De uitkomsten van de businesscase zijn woensdag 7 november besproken door de stuurgroep, waarin de portefeuillehouders financiën van de gemeenten en het waterschap zitten. Op basis van de uitkomsten hebben de gemeenten Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland besloten dat verder onderzoek geen zin heeft gelet op de uitkomsten van de businesscase voor deze gemeenten. In goed overleg met de andere participanten in dit onderzoek is tot dit besluit gekomen.

De gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg en het waterschap gebruiken de komende maand om zich te beraden op de vraag hoe er verder gegaan kan worden en wat dit voor deze partijen betekent. Op 19 december komen de overgebleven vier partijen bijeen om te bespreken of er voldoende basis is voor een vervolgonderzoek. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek zullen de basis vormen voor het nemen van een besluit over de mogelijke samenwerking.
Provincie:
Tag(s):