woensdag, 18. juli 2007 - 13:50

Onderzoek zeehonden en vogels op en bij Waddeneilanden

Den Helder/Texel

De Waddenvereniging is blij met het behaalde resultaat dat de Koninklijke Marine de komende twee jaar de gevolgen van de schietoefeningen vanaf Fort Erfprins op zeehonden en vogels laat onderzoeken. Dit werd afgelopen maandag 16 juli, via een persbericht van de Waddenvereniging bekend gemaakt.

Er is een ontheffing verleend door het Ministerie van LNV voor een tweejarig onderzoek. In die periode mag alleen worden geschoten ten behoeve van een valide uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf de dijk in Den Helder houdt de Koninklijke Marine schietoefeningen met verschillende wapensystemen richting de Razende Bol.

In het uitgegeven persbericht laat de vereniging weten dat er vorig jaar actie is gevoerd door de Waddenvereniging op de dijk. De oefeningen in januari van dit jaar heeft de Waddenvereniging aangegrepen om een handhavingverzoek in te dienen bij de minister van LNV. De Waddenvereniging vreesde op dat moment verstoring van werpende en zogende grijze zeehonden.

Goed inzicht op de effecten van menselijke activiteiten is een vereiste om de natuurwaarden van het waddengebied goed te kunnen beschermen. Met het onderzoek wil de Waddenvereniging bereiken dat verstoring in de toekomst op structurele wijze wordt voorkomen.
Provincie:
Tag(s):