woensdag, 10. oktober 2007 - 11:57

Onderzoeksmethode darmkanker verbeterd

Delft

Onderzoeker ir. Iwo Serlie heeft de werking van CT colonografie verbeterd. Dit is een techniek om, zonder een endoscoop in het lichaam te brengen, de dikke darm te kunnen scannen op poliepen, de voorlopers van darmkanker. Door het onderzoek van Serlie kan de darm beter worden afgebeeld en sneller worden onderzocht. Hij promoveerde op dinsdag 9 oktober op dit onderzoek aan de TU Delft.

CT colonografie (virtuele colonoscopie) is een niet-invasieve techniek om de voorlopers van darmkanker te vinden: poliepen. Niet-invasief wil in dit geval zeggen dat er geen endoscoop in het lichaam hoeft te worden gebracht. Patiënten nemen contrastvloeistof in bij het dieet om fecaal materiaal aan te kleuren zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen het weefsel en resten darminhoud. De darm wordt vervolgens met CO2 gevuld en van buiten het lichaam gescand.

Promovendus Iwo Serlie heeft een methode ontwikkeld voor het beter afbeelden van het darmoppervlak. De tot nu toe gebruikelijke visualisatiemethode heeft namelijk als nadeel dat daarbij de gebieden tussen de plooien in de darm niet altijd in beeld kunnen worden gebracht. Om dit probleem op te lossen stelt Serlie een weergavetechniek voor waarbij de zes richtingen waarin men kan kijken, worden geprojecteerd op de zes kanten van een kubus. De visualisatie die ontstaat door de kubus vervolgens open te klappen, blijkt het zichtbare oppervlak van de darm aanzienlijk te vergroten. Bovendien ligt de benodigde evaluatietijd lager dan bij de conventionele methode.

Ten tweede heeft Serlie een methode ontwikkeld voor het 'digitaal reinigen' van de darm. Dat wil zeggen dat het beeld is ontdaan van storende elementen als voedselresten. Deze voedselresten kunnen bij CT colonografie lijken op poliepen of kunnen delen van de darmwand aan het gezicht onttrekken. Om het probleem op te lossen heeft Serlie nieuwe beeldbewerkingstechnieken ontwikkeld.

De verbeteringen aan CT colonografie zijn klinisch getest. Serlie deed het onderzoek in samenwerking met Philips Medical Systems en het AMC.
Categorie:
Tag(s):