vrijdag, 22. juni 2007 - 9:50

Onderzoeksresultaten fietswegen in Zeeland

Regio

Begin dit jaar hebben ruim 550 weggebruikers meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek naar de fietswegen van waterschap Zeeuwse Eilanden. De resultaten zijn inmiddels bekend. Over het algemeen is men tevreden over de fietswegen onderlangs de duinen bij Dishoek en de Oude Vlissingseweg bij Middelburg.

Over de fietsweg op de Stelleweg bij Heinkenszand zijn de meningen verdeeld. Voor de fietswegen nabij de Schotsman bij Kamperland en die bij Krabbendijke geldt dat het merendeel van de deelnemers aangeeft ontevreden te zijn over die fietswegen.

Voor de wegen bij Middelburg, Dishoek en Heinkenszand geldt dat er met name op het gebied van voorlichting nog mogelijkheden ter verbetering zijn. De deelnemers aan het onderzoek geven aan dat verbeterpunten voor de fietswegen bij Kamperland en Krabbendijke met name liggen in de maatregelensfeer.

Binnenkort vindt overleg plaats met de gemeente Noord-Beveland en de gemeente Reimerswaal over andere mogelijke maatregelen. Per weg komt er een plan van aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. De verwachting is dat deze plannen in de tweede helft van 2007 uitgewerkt zijn. Als uit de plannen blijkt dat andere maatregelen nodig zijn, worden de gebruikers van de betreffende wegen betrokken bij de planvorming.

Het waterschap vindt het belangrijk om klantgericht te werken. Om te achterhalen hoe men over klantgerichtheid en kwaliteit denkt, is Zeeuwse Eilanden dit jaar gestart met het onderzoeken van de klanttevredenheid over bepaalde projecten. De fietswegen zijn als eerste onderzocht. In het najaar start het waterschap met een klanttevredenheidsonderzoek rondom baggerwerkzaamheden in het buitengebied. Het onderzoek naar de fietswegen is uitgevoerd door Lievens Communicatie uit Middelburg.
Provincie:
Tag(s):