vrijdag, 28. september 2007 - 14:05

"Ons WERV Pardon"

Wageningen

De vier WERV gemeenten hebben uitgesproken te kijken waar en hoe zij - voor de uitvoering van het Generaal Pardon - gezamenlijk op kunnen trekken. “Asielzoekers naar buurgemeenten� kopte de krant recentelijk na een bijeenkomst van de wethouders Volkshuisvesting van de WERV-gemeenten.

Voor de uitvoering van het Generaal Pardon zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en (alle) gemeenten; vastgelegd in het bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bestuursakkoord is geen dichtgetimmerd verhaal; er is ruimte voor eigen in- en aanvulling en inpassing in de eigen gemeentelijke situatie. Politieke keuzes zijn daarom aan de orde.

Om aan een goede uitvoering van het Pardon bij te dragen, organiseert de intergemeentelijke raadscommissie WERV hierover een informatie- en debatavond.

De avond start met inleidingen van Ons Pardon (J.H. Roseboom), Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (J. van der Werff) en vertegenwoordigers van politieke partijen die zich sterk gemaakt hebben voor het invoeren van het Pardon: Tweede-Kamerleden Hans Spekman van de PvdA en Ed Anker van de ChristenUnie.

Aan het panel nemen, naast de inleiders, de bestuurlijk vertegenwoordiger Sociale Zaken WERV, wethouder Roel Kremers en P. de Vrije, vertegenwoordiger van de gezamenlijke WERV-woningcorporaties (‘huiswaarts.nu’) deel.

Publiek is welkom op de publieke tribune.

De avond is op 3 oktober vanaf 20.00 uur in het Forumgebouw op de Wageningen Campus, Droevendaalsesteeg 2.
Provincie:
Tag(s):