vrijdag, 31. augustus 2007 - 10:57

Ontheffing voor doden ganzen blijft van kracht

Op vrijdag 31 augustus werd bekend gemaakt dat de Raad van State bij het besluit blijft dat ganzen in Noord Holland mogen worden afgeschoten.

De ontheffing die de provincie Noord-Holland aan de Faunabeheereenheid had verleend voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en smienten houdt ook in hoger beroep stand. De Raad van State heeft op woensdag 29 augustus dit oordeel uitgesproken.
Provincie:
Tag(s):