dinsdag, 9. oktober 2007 - 13:14

Ontwerptekst nieuw EU-Verdrag klaar

Den Haag

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten beslissen tijdens de Europese Raad van 18 en 19 oktober over de ontwerptekst van het nieuwe Europese hervormingsverdrag. Als de Raad de tekst van het hervormingsverdrag aanneemt, wordt de definitieve versie in alle officiële talen vertaald. Het nieuwe verdrag treedt pas in werking als alle lidstaten het verdrag hebben bekrachtigd. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

De ontwerptekst is vrijdag 5 oktober in Lissabon gepresenteerd. staatssecretaris Timmermans is tevreden dat de tekst van het hervormingsverdrag nu beschikbaar is. “Het proces is zeer snel gegaan, waarbij strikt is vastgehouden aan het mandaat als afgesproken in juni. Nu zijn we toegekomen aan de laatste fase, goedkeuring van de verdragstekst door de lidstaten. Na de Europese Raad in Lissabon is de discussie over spelregels afgelopen en kunnen we echt aan het werk met Europa�, aldus de staatssecretaris.

De ontwerptekst is het resultaat van een Intergouvernementele Conferentie (IGC), die op 23 juli jongstleden van start ging. De IGC was ingesteld om het hoofdlijnenakkoord dat de Europese Staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 21-23 juni bereikten over het nieuwe EU-verdrag, te vertalen naar een verdragstekst.
Provincie:
Tag(s):