dinsdag, 29. mei 2007 - 11:37

Onvoldoende aansluiting voor kinderen met beperking

Groningen

Elk kind heeft recht op onderwijs. Ook kinderen met een (zeer) ernstige beperking. In 2003 werd mede daarom de Wet op de Leerlinggebonden Financiering ingevoerd. Een wet waardoor kinderen met een beperking beter toegang krijgen tot reguliere voorzieningen, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs. Maar verloopt de integratie van deze kinderen in het speciaal onderwijs naar wens? Nee, ontdekte promovendus Annemarie Tadema. 'Om het tot een echt succes te maken zijn extra maatregelen nodig vanuit de overheid.' Tadema promoveert op 7 juni 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De meeste scholen voor speciaal onderwijs hanteerden tot vier jaar geleden een ontwikkelingsniveau van 24 tot 30 maanden als ondergrens voor het volgen van onderwijs. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben een lager niveau en werden doorgaans opgevangen op kinderdagcentra. Met de invoering van de Wet op de Leerlinggebonden Financiering is de ondergrens voor het volgen van onderwijs losgelaten, waarmee het leerrecht van kinderen centraal kwam te staan. Ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd of beperkingen.

'Waar kinderen met een heel laag niveau eerder vaak vrijstelling kregen van de leerplicht, mogen ze formeel gezien naar school tegenwoordig. Dat kan best werken, maar dan moet zo’n school wel gedreven en enthousiast zijn om dit tot een succes te maken', aldus Tadema. 'Het realiseren van een onderwijsaanbod dat is afgestemd op deze kinderen vraagt namelijk om extra kennis, expertise en faciliteiten.' En daarvoor ontbreekt bij de meeste onderwijsinstellingen het geld.
Provincie:
Tag(s):