vrijdag, 15. juni 2007 - 14:09

Ook dit jaar volop werkzaamheden aan het rioolstelsel

Emmen

In 2005 is het Gemeentelijke Rioleringsplan (G.R.P.) door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2005 - 2009. In het G.R.P. staan diverse werken gepland, zoals het vervangen van riolering en voorzieningen voor niet aangesloten woningen. Jaarlijks wordt er een programma opgesteld waarin de werken die dat jaar uitgevoerd worden aangegeven.

Ook dit jaar voert de gemeente weer diverse rioleringsprojecten uit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorbereiding van sommige projecten in 2007 plaatsvindt en de uitvoering in 2008. Rioleringsprojecten hebben verschillende doelen: op de eerste plaats dient de riolering en de verschillende onderdelen daarvan in goede staat gehouden te worden. Een ander doel is het voldoen aan wettelijke eisen. Volgens de wet mogen er geen ongezuiverde lozingen plaats vinden naar bodem- of oppervlaktewater. In 2007 wordt er een start gemaakt met het treffen van voorzieningen om deze lozingen te voorkomen. Mogelijke voorzieningen zijn individuele zuiveringen of aansluiting op de riolering.

Inmiddels is er een keuze gemaakt welke projecten nog dit jaar opgepakt worden. Bij de keuze is vooral gekeken naar de huidige staat van de riolering, maar ook naar andere werkzaamheden die in een gebied gaan plaatsvinden. Op deze manier kan bijvoorbeeld het vervangen van een deel riolering gecombineerd worden met wegwerkzaamheden. Het voordeel hiervan is dat de straat maar een keer afgesloten hoeft te worden. Dit verkort de overlast voor bewoners en de gemeente kan efficiënter werken.
Provincie:
Tag(s):