woensdag, 14. november 2007 - 8:05

Oorzaak brand Armando Museum blijft onbekend

Amersfoort

De oorzaak van de brand die 22 oktober uitbrak in het Armando Museum in Amersfoort blijft onbekend. Tengevolge van de brand en het instorten van het dak zijn de meeste sporen verloren gegaan, maar het is zeer aannemelijk dat de brand hoog in of rondom het kerkgebouw is begonnen.

Het kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van de brand te maken heeft met een kortsluiting of een defect in de apparatuur, zoals deze aanwezig was boven in de kerk. Ook kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van de brand het gevolg is van een in de kerk terechtgekomen vonk tijdens de loodgieterwerkzaamheden.

Uit onderzoek blijkt ook dat de brandweer goed gefunctioneerd heeft. Zo was men binnen de acht minuten ter plaatse. De gevolgen van de brand waren wellicht anders geweest wanneer de brand via 112 zou zijn gemeld en niet via het automatische brandmeldingssysteem. Dat zou geleid hebben tot eerdere en meer grootschalige uitruk van de brandweer.
Provincie:
Tag(s):