donderdag, 20. september 2007 - 9:01

Op zoek naar ideeën voor toepassen duurzame energie

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil op 3 en 10 oktober met bewoners brainstormen hoe duurzame energie als zon- en windenergie kan worden toegepast bij bestaande koopwoningen, tegen zo laag mogelijke kosten. De bijeenkomsten vormen een onderdeel van een prijsvraag die de gemeente onlangs onder haar bewoners heeft uitgeschreven.

De bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich voor de bijeenkomsten aanmelden op de website www.slimwonenapeldoorn.nl.

Hoe pas je duurzame energie (als windenergie) toe bij bestaande koopwoningen tegen zo laag mogelijke kosten voor de bewoner. Dat is het onderwerp waarover de gemeente met bewoners wil brainstormen. Met behulp van de brainstorm bijeenkomsten wil de gemeente bewoners stimuleren hun ideeën en plannen kenbaar te maken. De ideeën en plannen mogen gaan over het gebruik van energie van zon, wind of uit afval op huisniveau tot gehele stad.

Tot 31 oktober 2007 kunnen bewoners deze plaatsen op de website www.slimwonenapeldoorn.nl. De inzendingen worden door een panel van deskundigen beoordeeld. Daarnaast kunnen alle Apeldoorners na 31 oktober via de website stemmen op de ingediende plannen. De winnaar wordt tijdens een slotbijeenkomst aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Het beste idee wordt in 2008 door de gemeente uitgevoerd.

De prijsvraag is een onderdeel van het energie- en klimaatbeleid van de gemeente Apeldoorn. De gemeente wil het energiegebruik in Apeldoorn beperken en de toepassing van duurzame energie onder bewoners en bedrijven stimuleren. De gemeente streeft er naar dat in 2008 10 % van het energieverbruik duurzaam is en dat de stad in 2020 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt gebruikt.
Provincie:
Tag(s):