maandag, 6. augustus 2007 - 20:56

Op zoek naar Swifterbantcultuur

Swifterbant

Een groepje archeologen is maandagochtend 6 augustus neergestreken bij de Vuursteenweg in Swifterbant om opgravingen te doen. Vier weken lang gaan zij op zoek naar vondsten uit de tijd van de Swifterbantcultuur. Daarvoor graven de archeologen, op een diepte van anderhalve meter, een veld af.

Ze verwachten daar landbouwerktuigen te vinden en andere voorwerpen uit de periode 5000 voor Christus. Rond die tijd wijzigden de toenmalige bewoners van Flevoland hun manier van leven. In plaats van rond te trekken en te jagen, werd er op één plek vee gehouden. Zo werden de eerste stappen gezet op het gebied van de landbouw. Ook in voorafgaande jaren zijn in de buurt van Swifterbant archeologische opgravingen gedaan.
Provincie:
Tag(s):