woensdag, 29. augustus 2007 - 17:01

Opening van Academisch jaar Roosvelt Academy

Middelburg

Universitair hoofddocent Barbara Oomen benadrukte dat de Roosevelt Academy zich momenteel beraadt op “oemoemenoe�, de missie voor de komende jaren. De eerste studenten zijn succesvol afgestudeerd en de fundamenten van het onderwijs zijn gelegd. Daarbij is het belangrijk om het idee van verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, dat centraal staat in het Angelsaksische liberal arts and sciences onderwijs, ook in Zeeland in te vullen.

“De torens van het Stadhuis zijn weliswaar prachtig, maar ze zijn niet van ivoor gemaakt. En dat willen wij ook niet. Doe een beroep op ons!�. Als voorbeeld noemde zij een project waarbij studenten organisatiepsychologie een nieuwe bestemming bedachten voor de Gouden Slikke, met middelbare scholieren met opvoedproblemen. Dit voorstel wordt, met steun van de provincie, nu ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Dr Oomen sprak in haar rede over de verwezenlijking van de mensenrechten. De sterke punten van het mensenrechtendiscours, zo zei zij, komen overeen met de belangrijke elementen in het RA onderwijs: de kleine groep mensen die destijds de universele verklaring van de rechten van de mens opstelde doet denken aan de kleine klassen in het stadhuis; de interdisciplinaire en multiculturele inspiratie komt ook overeen, en er is de idee dat rechten gepaard zijn aan verantwoordelijkheden…
Provincie:
Tag(s):