woensdag, 29. augustus 2007 - 21:01

Oplevering gemeentehuis Emmen september 2008

Emmen

De oplevering van de nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis zal naar verwachting zijn gerealiseerd in september 2008. Reden om de planning aan te passen is dat voor nadere uitwerking van de plannen meer tijd nodig was. Zo werd het bouwplan verder gedetailleerd en de uiterlijke vormgeving van het gebouw als gevolg van de
welstandsadviezen aangepast. Ook vroeg de discussie en de besluitvorming over het definitieve flexwerkconcept en over het definitieve ontwerp voor de gebouwen, alsmede de invulling van het bestek, meer tijd dan was voorzien.

Het college van burgemeester en wethouders en de ontwikkelaar hechten aan een uiteindelijk zo goed mogelijke huisvesting. De gesprekken over bestekken en inrichting van de gebouwen bevinden zich in een afrondend stadium. Zeer binnenkort neemt het college hierover een definitief besluit. Omwille van de voortgang van het bouwproces heeft het college al vooropdrachten verstrekt. Zo wordt inmiddels de fundering gelegd voor het nieuw te bouwen deel C aan de bestaande bebouwing. Het verdere bouwproces zal naar verwachting in september starten.

In afwachting van realisering van de nieuwbouw blijft het gebouw P (voormalig politiebureau) in gebruik als tijdelijke hoofdingang van het gemeentehuis. Zodra in de eerste helft van 2008 de renovatie van gebouw D (locatie Markt) is voltooid wordt dit gebouw weer als klantcontactcentrum en hoofdingang van het gemeentehuis in gebruik genomen. Gebouw P blijft tot het eind van het bouwproces dienen als tijdelijke huisvesting voor medewerkers van andere delen van het gemeentehuis. Ook andere dislocaties blijven in gebruik tot alle gebouwen zijn opgeleverd en alle medewerkers in het nieuwe gemeentehuis zijn gehuisvest. De dislocaties worden daarna beëindigd. Gebouw P zal te zijner tijd worden gesloopt evenals het huidige gebouw C.
Provincie:
Tag(s):